مطالب آموزشی

1398/04/22 11:06

اقلام مخفی ترازنامه و صورت سود زیان

انواع اندوخته ها:

1 -اندوخته قانونی : 

(الزامات و محدودیتهای قانونی) تقویت بنیه مالی موسسه  

هیئت مدیره هر شرکت مکلف است هر ساله ۵ درصد(ماده۱۴۰ قانون تجارت) از سود خالص شرکت را با عنوان اندوخته قانونی برای تقویت بنیه مالی موسسه با عنوان اندوخته قانونی اختصاص دهند و ذخیره نماید. همین که اندوخته قانونی به ۱۰ درصد کل سرمایه شرکت رسید، ذخیره‌کردن آن اختیاری است.

2 -اندوخته احتیاطی سرمایه ای :  

(برای مصارف عمومی و احتیاطی) افزایش سرمایه

اندوخته احتیاطی بعنوان پشتوانه ای جهت بازپرداخت تعهدات به اشخاص ثالث و بستانکاران درنظر گرفته می شود.

3 -اندوخته توسعه و تکمیل : 

(برای مقاصد خاص) به منظور پیشبرد اهداف وخط مشی موسسه وافزایش توان تولید و تشویق کار وروحیه کاری و..

اندوخته طرح وتوسعه مهمترین اندوخته اختیاری است که اگربامجوز وزارت صنایع انجام شوداز پرداخت مالیات نیز معاف می باشد.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :