آخرین مطالب و اخبار

1398/04/09 12:34

آموزش جامع تمامی فرمولهای محاسبه حقوق و دستمزد

نحوه محاسبه ساعات کار روزانه

 ماده ۳۷- هنگامیکه حداقل مزد کارگران اعلام میگردد ،این مبلغ بر مبنای ماه شمسی ( ۳۰۰ روزه ) اعلام شده، ولی هنگام پرداخت آن بایستی به تناسب تعداد روزهای ماه مورد نظر محاسبه گردد. (ماههای ۲۹ روزه یا ۳۱ روزه)

 با توجه به اینکه ساعات کاری در هفته ۴۴ ساعت میباشد اگر آنرا تقسیم بر ۶ روز کاری در هفته بنماییم ساعت کاری روزانه ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه میشود (با محاسبه در دقیقه همان ۷.۲۰)

صراحت ماده ۵۱ قانون کار = ساعات کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. لذا قانوناً اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعت کار محسوب نخواهد شد. بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه از قبل اوقات مذکور جزء ساعت کار محسوب می گردیده، عرف و رویه مذکور کماکان معتبر خواهد بود.

 حال برای محاسبه ساعات کار ماهیانه:

1. بسیاری از حسابداران عدد ۲۲۰ ساعت را در نظر گرفته که از حاصل ۳۰ روز ضربدر ۷.۳۳ یعنی ۲۲۰ =۷.۳۳ × ۳۰  بدست میاید (توجهی به ۴ جمعه ندارند) و در تمامی شرکتها عرف شده است

2. تعدادی دیگر عدد ۱۹۱ساعت را در نظر گرفته که از حاصل ۳۰ روز منهای ۴ جمعه یعنی

۱۹۱ =۷.۳۳ * ۲۶ و یا اینکه ۴ هفته ضربدر ۴۴ ساعت کار هفتگی (۴هفته = ۲۸ روز) باضافه ۲ روز ضربدر ۷.۳۳ ساعت یعنی ۱۹۱= (۷.۳۳ * ۲) + (  ۴۴ * ۴) بدست میاید که بسیار منطقی است

3. اما دسته سوم عدد ۱۷۶ ساعت را در نظر گرفته که فقط از حاصل ۴ هفته ضربدر ۴۴ ساعت کار هفتگی (۴ × ۴۴ = ۱۷۶) بدست میاید که غیر منطقی است.

فرمول اضافه کاری:

(ساعات اضافه کاری * ۱.۴) * (۷.۳۳ : حقوق روزانه) = ساعات اضافه کاری طبق ماده ۵۹

جمعه کار ساعتی= ۲باردسـتـمزد ساعتی ضرب‌در ۱.۴ (جمعه + اضافه کار)

شب‌کاری = دسـتـمزد روزانه ضرب‌در ۱.۳۵ در ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت (۲۲ شب تا ۶ صبح)

حق شیفت دسـتـمزد روزانه ضرب‌در ۱.۱۰ - در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر

حق شیفت دسـتـمزد روزانه ضرب‌در ۱.۱۵ - در ازای ۳۰ روز شیفت صبح – عصر – شب

حق شیفت دسـتـمزد روزانه ضرب‌در ۱.۲۲۵ - در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و شب یا عصر و شب

توجه شود که ذکر کمتر و یا بیشتر از مبالغ مذکور در لیست بیمه ، مورد قبول سازمان تامین اجتماعی واقع نمی گردد.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :