آخرین مطالب و اخبار

1398/04/12 13:48

مهمترین نکته در مقررات ارزش افزوده

 در پایان هر دوره مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده (دوره های سه ماهه یا فصلی) مابه التفاوت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان انجام خریدها با مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده در زمان فروش محصولات به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد .

 به این ترتیب کل مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان انجام خریدها به مؤدی بازگردانده می شود وحتی اگر مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خریدهای مؤدی بیشتر از دریافتی بابت فروش باشد ، مؤدی می تواند درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده را از سازمان امور مالیاتی بنماید.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
اظهارنامه ارزش افزوده , مالیات ارزش افزوده , قانون مالیات بر ارزش افزوده , مالیات بر ارزش افزوده , اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده , مالیات و عوارض ارزش افزوده , پایش ارزش افزوده , افزایش مالیات بر ارزش افزوده , گواهی ارزش افزوده , اعتبار گواهی ارزش افزوده , توقف 6 ماهه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده , مالیات بر ارزش افزوده , پرداخت مالیات بر ارزش افزوده , ارزش افزوده , جرایم مرتبط با ارزش افزوده , نرخ مالیات بر ارزش افزوده , مالیات بر ارزش افزوده , حسابداری مالیات بر ارزش افزوده , مالیات بر ارزش افزوده , جرایم ارزش افزوده , قانون مالیات بر ارزش افزوده. , قانون ارزش افزوده , اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده , گواهی مالیات بر ارزش افزوده , برگ استرداد ارزش افزوده , ماده 19 قانون مالیات برارزش افزوده , ارزش افزوده , گواهی ارزش افزوده , اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده , جرایم ارزش افزوده طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده  , ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده , ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده , ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده , مالیات در ارزش افزوده , حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید , مالیات بر ارزش افزوده فروش , عوارض و مالیات بر ارزش افزوده , حسابداری مالیات ارزش افزوده , مقررات مالیات برارزش افزوده  , شرایط و نحوه تقسیط مالیات بر ارزش افزوده  , مدارک لازم برای رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده , ماده ۳۴ قانون ارزش افزوده , چرخه مالیات بر ارزش افزوده , ثبت حسابداری ارزش افزوده  , آیا پیش فاکتور مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود ؟  , آیا پیش فاکتور مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود ؟  , چگونگی ثبت حسابداری مالیات ارزش افزوده  , ثبت حسابداری مالیات ارزش افزوده  , تعیین شرایط اعمال ضریب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده  , ضریب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده , ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده , مالیات ارزش افزوده و واردات کالا  , موارد معاف از ارزش افزوده  , مالیات بر ارزش افزوده حمل ونقل جاده ای کالا  , محاسبات ارزش افزوده  , ماده ۴قانون ارزش افزوده , ماده ۴ قانون ارزش افزوده , چگونگی برخورد با فعالیتهای معاف از مالیات ارزش افزوده  , مقررات ارزش افزوده ,