آخرین مطالب و اخبار

1393/10/17 15:40

برگزاری جلسه کمیته تخصصی حسابرسی داخلی بانک ها در بورس

چهارمین جلسه کمیته تخصصی حسابرسی داخلی بانک ها و مؤسسات اعتباری با همکاری بورس تهران و انجمن حسابرسان داخلی با حضور نماینده بانک مرکزی و مدیران بازرسی و حسابرسی داخلی بانک های بورس، فرابورس و بانک های دولتتی در بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بورس، ناصر امیدواری مدیر حسابرسی داخلی بورس تهران با اعلام مطلب فوق گفت: در این جلسه علاوه بر مدیران حسابرسی داخلی بانک ها، مدیر نظارت بر موقعیت مالی بانک های بانک مرکزی و مدیر حسابرسی داخلی بورس و عضو هیأت مدیره انجمن حسابرسان داخلی ایران نیز حضور داشتند. او توضیح داد: در ابتدا نیازمندی های آموزشی دریافت شده از بانک ها، مورد بررسی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت و با توجه به نیاز و اولویت بندی توسط حاضرین مقرر شد، کلاس ها و کارگاه های آموزشی در 2 سطح برای کارکنان بانک ها برگزار شود. همچنین مقرر شد دوره های آموزشی با معرفی کمیته تخصصی بانک ها برگزار شود. مدیر حسابرسی داخلی بورس تهران خبر داد: با توجه به نقش مدیران ارشد، هیأت مدیره و کمیته های حسابرسی داخلی در بانک ها، همایشی برای اعضای هیأت مدیره، کمیته حسابرسی، مدیران ارشد و کارکنان حسابرسی داخلی بانک ها با حمایت بانک مرکزی، سازمان بورس، شرکت بورس تهران، فرابورس، انجمن حسابرسان داخلی ایران و بانک ها و مؤسسات اعتباری در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

e

1

پاسخ
e

1

پاسخ
برچسب ها :