آخرین مطالب و اخبار

1398/05/14 09:19

عناصر صورتهای‌ مالی

عناصر صورتهای‌ مالی‌ عبارتند از :

ـ دارایی‌
ـ بدهی‌
ـ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌
ـ درآمد
ـ هزینه‌
ـ آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌
ـ ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه
تعریف دارایی:

دارایی‌ عبارت‌ است‌ از حقوق‌ نسبت‌ به‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ یا سایر راههای‌ دستیابی‌ مشروع‌ به‌ آن‌ منافع‌ که‌ درنتیجه‌معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ به‌ کنترل‌ واحد تجاری‌ درآمده‌ است‌.

تعریف‌ بدهی‌ :

بدهی‌ عبارت‌ از تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادی‌ توسط‌ واحد تجاری‌ ناشی از معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ است‌.

قرینه‌ بودن‌ داراییها و بدهیها:

داراییها و بدهیها قرینه‌ یکدیگرند بدین‌ معنا که‌ داراییها عبارت‌ از حقوقی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آنها دستیابی‌ به‌ منافع‌ اقتصادی‌ حاصل‌ می‌شود و در همین‌ حال‌ بدهیها تعهد واحد تجاری‌ مبنی‌بر انتقال‌ منافع‌ اقتصادی‌ است‌. به‌خاطر این‌ ارتباط‌ از داراییها جهت‌ تسویه‌ بدهیها می‌توان‌ استفاده‌ نمود و داراییها را می‌توان‌ در قبال‌ ایجاد بدهی‌ (مثل‌ حالت‌ خرید نسیه‌ کالا) تحصیل‌ نمود.

حقوق صاحبان سرمایه :

حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ عبارت‌ از باقیمانده‌ای‌ است‌ که‌ از کسر جمع‌ بدهیهای‌ واحد تجاری‌ از جمع‌ داراییهای‌ آن‌ حاصل‌ می‌شود.
درآمد عبارتست‌ از افزایش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ بجز مواردی‌ که‌ به‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ مربوط‌ می‌شود.
هزینه‌ عبارتست‌ از کاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ بجز مواردی‌ که‌ به‌ ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ مربوط‌ می‌شود.
” آورده‌ صاحبان‌ سرمایه“‌ عبارت‌ است‌ از افزایش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ ناشی از سرمایه‌گذاری‌ در واحد تجاری‌ جهت‌ کسب‌ یا افزایش‌ حقوق‌ مالکانه‌.
”ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه“‌ عبارتست‌ از کاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ ناشی از انتقال‌ داراییها به‌ صاحبان‌ سرمایه‌ یا ایجاد بدهی‌ در قبال‌ آنها به‌منظور کاهش‌ حقوق‌ مالکانه‌ و یا توزیع‌ سود.

مراحل‌ شناخت
شناخت‌ داراییها و بدهیها در سه‌ مرحله‌ انجام‌ می‌شود:

الف. شناخت‌ اولیه‌، یعنی‌ ثبت‌ یک قلم‌ برای‌ اولین‌ بار به‌ منظور انعکاس‌ در صورتهای‌ مالی‌.

ب . تجدید اندازه‌گیری‌ بعدی‌، یعنی‌ تغییر مبلغ‌ پولی‌ قلمی‌ که‌ قبلاً ثبت‌ و شناسایی‌ شده‌ است‌.

ج . قطع‌ شناخت‌، یعنی‌ حذف‌ یک قلم‌ قبلاً شناسایی‌ شده‌ از صورتهای‌ مالی‌.

معیارهای‌ شناخت
شناخت‌ اولیه
 یک‌ عنصر باید در صورتهای‌ مالی‌ شناسایی‌ شود اگر :

الف. شواهد کافی‌ مبنی‌بر وقوع‌ تغییر در داراییها یا بدهیهای‌ مستتر در آن‌ عنصر (از جمله‌ درصورت‌ لزوم‌، شواهدی‌ مبنی‌بر اینکه‌ یک‌ جریان‌ آتی‌ ورودی‌ یا خروجی‌ منافع‌ اتفاق‌ خواهد افتاد) وجود داشته‌ باشد، و

ب ‌. آن‌ قلم‌ را بتوان‌ با قابلیت‌ اتکای‌ کافی‌ به‌ مبلغ‌ پولی‌ اندازه‌گیری‌ کرد.

تجدید اندازه‌گیری :

تغییر در مبلغ‌ دفتری‌ دارایی‌ یا بدهی‌ باید شناسایی‌ شود اگر :

الف . شواهد کافی‌ مبنی‌بر وقوع‌ تغییر در مبلغ‌ دارایی‌ یا بدهی‌ وجود داشته‌ باشد، و

ب‌  . مبلغ‌ جدید دارایی‌ یا بدهی‌ را بتوان‌ با قابلیت‌ اتکای‌ کافی‌ اندازه‌گیری‌ کرد.

قطع‌ شناخت :
ادامه‌ شناخت‌ یک‌ دارایی‌ یا بدهی‌ در صورتهای‌ مالی‌ باید قطع‌ شود اگر شواهد کافی‌ مبنی‌بر دستیابی‌ به‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ یا تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادی‌ (ازجمله‌ درصورت‌ لزوم‌، شواهدی‌ مبنی‌ براینکه‌ جریان‌ آتی‌ ورودی‌ یا خروجی‌ منافع‌ اتفاق‌ خواهد افتاد) دیگر وجود نداشته‌ باشد.
پس از مشخص‌ شدن‌ وقوع‌ رویداد آغازگر شناخت‌، اثرات‌ آن‌ باید به‌ شرح‌ زیر تعیین‌ گردد:

الف‌ . چنانچه‌ رویداد گذشته‌ به‌ دستیابی‌ به‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ (یا تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادی‌) منجر گردد، دارایی‌ (یا بدهی‌) شناسایی‌ می‌شود،

ب‌ . چنانچه‌ رویداد گذشته‌ به‌ انتقال‌ یا حذف‌ دارایی‌ یا بدهی‌ شناسایی‌ شده‌ منجر شود، قطع‌ شناخت‌ صورت‌ می‌گیرد، و

ج‌ . چنانچه‌ رویداد گذشته‌ به‌ جریان‌ منافع‌ اقتصادی‌ در دوره‌ جاری‌ منجر شده‌ باشد (مگر اینکه‌ جریان‌ به‌ آورده‌ یا ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ مربوط‌ باشد)، درآمد یا هزینه‌ شناسایی‌ می‌شود .


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
مالیات بر درآمد , ذخائر دارائیهای احتمالی بدهیهای احتمالی , مالیات بردرآمد , دارایی ثابت , دارایی نامشهود , بدهی مالیاتی , بدهی های احتمالی , گردش دارایی , درآمد مشمول مالیات , بدهیهای غیرجاری , استهلاک داراییهای ثابت , نرخ مالیات بر درآمد , مالیات بر درآمد حقوق , داراییهای‌ ثابت‌ مشهود , مالیات بر درآمد اجاره , صورت‌های درآمد و هزینه , سازمان امور اقتصاد و دارایی , بستن حسابهای درآمد , بخشنامه‌ی تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها  , میزان و نحوه تسهیم درآمدهای مالیاتی , درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۷ , دارایی های ثابت , مالیات بر کل درآمد , نرخ مالیات بر کل درآمد , دفتر دارایی , ذخیره مالیات بر درآمد  , تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی , بدهیهای ارزی , بهای تمام شده دارایی , تسعیر بدهی‌های ارزی , نحوه‌ی تسعیر بدهی‌های ارزی , عمر اقتصادی دارایی , بدهی‌های ارزی , بهای تمام‌ شده‌ ی دارایی‌ , وزارت امور اقتصاد و دارایی , نحوه محاسبه استهلاک دارایی های بلا استفاده , محاسبه استهلاک دارایی های بلا استفاده , محاسبه استهلاک دارایی ها , استهلاک دارایی , داراییهای ثابت مشهود , قیمت تمام شده دارایی , استهلاک انباشته دارایی , صکوک مالکیت دارایی‌ها , اوراق بدهی , درآمدهای متفرقه , درآمد خانوارهای ایرانی , گواهی عدم بدهی , درآمد , درآمد مالیاتی , اظهارنامه مالیات بر درآمد , اظهارنامه مالیات بردرآمد , درآمد فروش , صورتهای‌ مالی‌ , دارایی ها , بدهی ها  , درآمد و هزینه‌ , درآمد غیرعملیاتی‌ , گزارش‌ خالص‌ داراییها , بدهیهای غیرجاری  , درآمدهای معاف از پرداخت مالیات , درآمدهای معاف از پرداخت مالیات حقوق , داراییهای نامشهود , دارایی ثابت مشهود , دارایی مشهود , وزارت امور اقتصادی و دارایی , دارایی های قابل رشد , درآمد پزشکان , دارایی نامشهود  , بدهی  , درآمد ابرازی , تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌‌‌‌ها , اشتباه در تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌‌‌‌ها , تکرار اشتباه در تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌‌‌‌ها , سایر درآمدها , سامانه حقوق اداره دارایی , استهلاک دارایی و اموال , حسابداری هزینه ها و درآمدها , دارایی , عمر مفید دارایی , بخشنامه ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ , درآمد مشمول مالیات عملکرد  , تشدشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد  , تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد  , اصل تطابق هزینه با درآمد , افزایش درآمد سرانه , بدهی های داخلی , بدهی های خارجی , تطابق هزینه ها با درآمدها , تجدید ارزیابی دارایی , نرخ مالیاتی درآمد , مالیات بر درآمد , داراییهای ثابت نامشهود , داراییهای نامشهود , داراییهای نامشهود , بدهیهای‌ ارزی‌ , تجدید ارزیابی‌ داراییهای‌ ثابت‌ , حباب قیمت دارایی , افشای بدهیهای احتمالی , بدهیهای احتمالی , داراییهای ثابت  , داراییهای در جریان تکمیل , داراییهای‌ ثابت‌ مشهود , داراییهای‌ ثابت‌ , درآمد عملیاتی‌ , تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی , بدهی , ارزش دارایی ها , رشد ۱۲ درصدی درآمدهای دولت , درآمدهای دولت , درآمد مالیاتی مصوب , درآمدهای مصوب مالیاتی , نحوه ثبت حسابداری مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت , تجدید ارزیابی داراییهای ثابت , دارایی ثابت , انواع کتمان درآمد ها از نظر سازمان مالیاتی , درآمدهای مشمول مالیات , درآمدهای معاف از مالیات , سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی  , وزارت دارایی , داراییهای جاری , بدهیهای جاری  , تقلب از طریق شناسایی نادرست درآمدها  , جبران کسری درآمدها , بهای تمام شده دارایی ثابت  , کتمان درآمد , درآمدهای غیر عملیاتی , ثبت دارایی های ثابت  , شناسایی دارایی  , ذخیره مالیات بردرآمد , چگونگی محاسبه مالیات بر درآمد اجاره , مبنای محاسبه مالیات بر درآمد , نحوه ثبت درآمد در آژانسهای هواپیمایی , مالیات درآمد اتفاقی  , بهای تمام شده دارایی ثابت مشهود  , بازپرداخت بدهی , سایر داراییها , معاوضه داراییها , نحوه شناسایی و ثبت درآمدها , محاسبه درآمد مشمول مالیات بیمارستانها , قانون مالیات های مستقیم درآمد اجاره  , درآمد مشمول مالیات بیمارستاتها , خرید دارایی های ثابت  , تجدید ارزیابی دارایی‌ها  , اصل تحقق درآمد , تقسیط بدهی مالیاتی  , گروه حسابهای بدهی , گروه حسابهای درآمد , اصل تطابق هزینه ها با درآمد  , دارایی در جریان ساخت , پیش‌بینی درآمد هر سهم , دارایی جاری , دارایی غیر جاری , بدهی جاری , بدهی غیرجاری , ثبت پیش دریافت درآمد  , پیش دریافت درآمد  , مبنای ارزشیابی دارایی های اشخاص حقوقی منحله  , دارایی های اشخاص حقوقی منحله , دارایی موهوم یا ساختگی , انباشت دارایی موهوم , دریافت اعلامیه بدهی  , شرایط شناخت درآمد املاک  , درآمد املاک , امهال و استمهال بدهی چیست ؟  , استمهال بدهی , امهال بدهی , دسته بندی دارایی ها در شرکت قبل از بهره برداری  , شرایط قبول هزینه مطالبات مشکوک الوصول توسط دارایی  , مالیات بر درآمد اجاره املاک , مالیات بر درآمد مضاربه , مالیات بر درآمد حق‌الوکاله , مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجیِ مقیم خارج از ایران , مالیات بر درآمد بیمه‌گر اتّکایی خارجی , مالیات بر درآمد حق واگذاری محل , ثبت دارایی در جریان تکمیل  , دارایی در جریان تکمیل , شیوه ثبت حسابداری برای دارایی های سرقت شده , ثبت حسابداری برای دارایی های سرقت شده , سایر درآمدهای عملیاتی , صورتحساب فروش موردقبول دارایی چند نوع است ؟  , تعیین درآمد مشمول مالیات به شیوه علی الراس  , درآمد سرانه , صورتحساب فروش موردقبول دارایی چند نوع است ؟  , آیا محصولات نرم افزاری می تواند به عنوان دارایی ثابت ثبت شود؟  , محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد  , مقابله هزینه ها با درآمد فروش  , اصل مقابله هزینه با درآمد  , تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد  , معافیت درآمد در حوزه حمل ونقل  , نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الرأس  , معاوضه دارایی ها  , ثبت معاوضه دارایی ها  , نحوه تهاتر دارائیها و بدهیها و اقلام‌ درآمد و هزینه‌  , ارزش خالص دارایی‌ ها , نسبت گردش دارایی  , بهای تمام شده یک قلم دارایی ثابت مشهود , نسبت قیمت به درآمد هر سهم , نسبت‌های بدهی , سایر بدهی ها , نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام , نسبت جریانات نقدی عملیاتی به بدهی , مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی  , ثبت درآمد آژانسهای هواپیمایی  , کنترل داخلی درآمد ها , درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل چگونه محاسبه می شود ؟  , درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل , عناصر صورتهای‌ مالی  , حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه , آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ ,