آخرین مطالب و اخبار

1398/05/26 10:12

موعد قانونی تسلیم انواع اظهارنامه مالیاتی

 ماده ٢٦ ق.م.م: اظهارنامه ارث ظرف مدت یکسال ازتاریخ فوت متوفی
 
ماده ٥٧ ق.م.م: اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی بجز درآمد اجاره مستغلات ندارد تا آخر تیرماه (طبق نظر سازمان امور مالیاتی بدون محدودیت زمانی)


ماده ٨٠ ق.م.م: اظهارنامه املاک و سرقفلی مؤدیان فصل مالیات بردرآمد / املاک تا آخر تیرماه، تسلیم اظهارنامه سرقفلی تا ٣٠ روز پس از انجام معامله، تسلیم اظهارنامه مؤدیان موضوع ماده ٧٤ بدون سند محضری تا ٣٠ روز پس از معامله 

ماده ٨٨ ق.م.م: تسلیم اظهارنامه حقوق از اشخاص مقیم خارج تا آخر تیرماه سال بعد و مالیات حقوق تا پایان ماه بعد 

ماده ١٠٠ ق.م.م: اظهارنامه مالیات بردرآمد مشاغل تا پایان خردادماه سال بعد 

ماده ١١٠ ق.م.م: اظهارنامه اشخاص حقوقی تا ٤ ماه پس از پایان سال مالی

ماده ١١٦ ق.م.م: تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی که منحل میشوند توسط مدیر تصفیه ظرف ٦ ماه از تاریخ انحلال آخرین دوره عملیات براساس ماده ١١٥ ق.م.م 

ماده ١٢٦ ق.م.م: اظهارنامه مالیات بردرآمد اتفاقی تا آخر اردیبهشت سال بعد و در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود 

تبصره ذیل ماده ٢٢٦ ق.م.م: اظهارنامه اصلاحی یکماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
اظهارنامه ارزش افزوده , اظهارنامه عملکرد , اظهارنامه مالیاتی , اظهارنامه , اظهارنامه اجاره املاک , اظهارنامه اجاره املاک , مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی , اظهارنامه‌ی‌ مالیاتی , اظهارنامه , اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده , اظهارنامه مالیات عملکرد , جرائم مرتبط با اظهارنامه مالیاتی , عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی , ارسال اظهارنامه مالیاتی , تسلیم اظهارنامه مالیاتی , انواع اظهارنامه مالیاتی , موعد قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی , اظهارنامه ارث , اظهارنامه مالیات بر درآمد , اظهارنامه املاک , اظهارنامه سرقفلی , اظهارنامه حقوق , اظهارنامه مالیات بردرآمد , اظهارنامه اصلاحی , اظهارنامه عملکرد  , اظهارنامه عملکرد پزشکان , تسلیم اظهارنامه , تنظیم اظهارنامه مالیاتی , اظهارنامه  , اظهارنامه مالیاتی , اظهارنامه تسلیمی , ارسال اظهارنامه , اظهارنامه مالیاتی , افزایش امنیت اظهارنامه مالیات , تسلیم دو اظهارنامه جداگانه  , موعد قانونی تسلیم انواع اظهارنامه مالیاتی  , مغایرت صورت های مالی با اظهارنامه مالیاتی , آثار عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارث  , اظهارنامه مالیاتی ارث , ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده , ارسال اظهارنامه عملکرد , اشتباهات رایج هنگام تنظیم و ارائه اظهارنامه  , تنظیم و ارائه اظهارنامه , انواع اظهارنامه مالیاتی و مواعد قانونی تسلیم آنها  , مبالغ معاملات فصلی با اظهارنامه ارزش افزوده باید برابر باشد؟  , اظهارنامه شراکتی  ,