آخرین مطالب و اخبار

1398/06/03 10:36

مجموعه کامل صورتهای مالی

 مجموعه کامل صورتهای مالی شامل موارد زیر است:

الف . صورت وضعیت مالی به تاریخ پایان دوره؛
ب . صورت سود و زیان برای دوره؛
پ . صورت سود و زیان جامع برای دوره؛
ت . صورت تغییرات در حقوق مالکانه برای دوره؛
ث . صورت جریانهای نقدی برای دوره، 
ج .  یادداشتهای توضیحی، شامل اهم رویه‌های حسابداری و سایر اطلاعات توضیحی؛
چ . اطلاعات مقایسه‌ای دوره قبل 
ح . صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره قبل، چنانچه واحد تجاری یک رویه حسابداری را با تسری به گذشته بکار گیرد یا اقلام صورتهای مالی را با تسری به گذشته تجدید ارائه نماید، یا اقلام صورتهای مالی را تجدیدطبقه‌بندی کند.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :