آخرین مطالب و اخبار

1398/07/09 08:19

سند حقوق و دستمزد

یکی از با اهمیت ترین اسناد حسابداری که حساسیتهای خاص خود را دارد سند حقوق و دستمزد است. برخی از حسابداران در این خصوص عملکرد خیلی خوبی از خود دارند. لازمه ثبت سند آشنایی همزمان با چند پارامتر خیلی مهم است.شاید در نگاه اول خیلی مهم به نظر نیاید ولی باید توجه داشته باشید این سند یک سند ترکیبی از مجموعه قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری است.

قبل از ثبت بهتر است با فهرست حساسیتهای سند حقوق و دستمزد بیشتر آشنا شوید:

ثبت سند حقوق جزو یکی از گزینه های پرسش های مصاحبه ای است
برای ثبت سند حتماً باید با آخرین بخشنامه های قانون کار آشنا باشید
صدور فیش حقوقی می تواند دیگر کارکنان را از روند محاسبه آشنا نماید تا جای هیچگونه ابهامی نباشد
در شرکتهای بیش از ۷۰ نفر ثبت این سند به همراه بیمه و مالیات یک روز کامل زمان می برد.
برای پرداخت کارکنان می توانید از کارتهای عضو شتاب در بانک عامل خودتان استفاده کنید.
کار اخذ اثر انگشت از کارکنان کار وقت گیری در همان روز است معمولا پرداخت را یک روز بعد اجرا کنید.
سند حقوق و دستمزد میبایست حتما در سند جداگانه به تاریخ پایان هر ماه ثبت گردد.
پیوست های قابل قبول این سند لیست الکترونیکی بیمه ، خلاصه عملیات الکترونیکی حقوق می باشد.
لزوماً نباید تاریخ محاسبه حقوق با پرداخت یکی باشد.
حساب مساعده در سایر حسابهای دریافتنی- مساعده کارکنان کد می شود
حساب حقوق کارکنان باید به تفضیل در حساب سایر حسابهای پرداختنی – مطالبات حقوق کارکنان – نام هر فرد به ثبت برسد
همیشه کل ۳۰ درصد بیمه در حساب سایر حسابهای پرداختنی – اداره تامین اجتماعی در طرف بستانکار قرار می گیرد
✔️مراقب باشید! پایان ماه بعدی مهلت ارسال هر دو لیست حقوق به واحد مالیاتی است جریمه ماده ۱۹۷
با توجه به اینکه هزینه حقوق مندرج در اظهارنامه و دفاتر با جمع لیستهای ارسالی طی سال توسط واحد مالیاتی مطابقت داده می شود و تفاوت مشمول مالیات و جرائم خواهد شد لذا در این خصوص دقت نمایید
محاسبه مالیات بسیار مهم است حتماً طبق معافیت حقوق عمل کنید و آنرا فراموش نکنید
اگر نرم افزار اختصاصی برای این کار ندارید حتما از اکسل آماده حقوق و دستمزد استفاده کنید
اگر حسابدار صنعتی یا پیمانکاری نیستید طرف بدهکار شما پارامترهای هزینه حقوق و دستمزد است مثلا هزینه حقوق – بن و ….
می توانید برای اطمینان بیشتر میزان عیدی سنوات و مرخصی را برای خودتان محاسبه کنید

برای انجام این عملیات نوع کدینگ شما در نرم افزار و سیستم حسابداری بسیار مهم است . یعنی شما باید طوری کدهای مربوط به حساب را تعریف کنید که با قرار دادن اعداد و ارقام لیست به راحتی بتوانید آنها را از دفاتر یا کارت حساب به سند حسابداری منتقل کنید و به هیچ عنوان نباید این انتقال گیج کننده باشد.

من سعی می کنم در حالت کلی ، حسابهای کل و معین این سند را برای شما توضیح دهم و در مورد تفضیلی بستگی به سازمان و و یا شرکت شما تعریف خواهد شد . البته نکته ای که باید توجه داشته باشید این است که این یک کدینگ ساده و مقدماتی است و ممکن است در سیستم  حسابهای دولتی بیشتر از این آیتم ها لحاظ گردد

شما ابتدا باید حسابهای معین را برای ۳ حساب کل تعریف نمایید:

هزینه های حقوق و دستمزد
سایر حسابهای دریافتنی
بستانکاران دولتی
برای راحتی یادگیری شما من یک مثال واقعی را ارائه می کنم

اطلاعات فوق از لیست حقوق و دستمزد شرکت آلفا در پایان مرداد ماه ۸۹ استخراج شده است:

جمع حقوق پایه    ۸۹۵۶۳۰۰۰ ، عائله مندی   ۱۵۱۵۰۰۰ ، حق مسکن   ۲۸۵۱۶۱۳ ، جمع اضافه کاری   ۱۶۸۱۹۵۳ ، بیمه بیکاری ۳%    ۲۸۲۲۸۹۷ ، بیمه کارفرما ۲۰%    ۱۸۸۱۹۳۱۳ ، بیمه کارکنان ۷%  ۶۵۸۶۷۶۰ ،  مالیات حقوق ۲۳۷۴۸  ، مساعده دریافتی کارکنان ۳۴۰۳۰۰۰ ، خالص حقوق پرداختی به کارکنان ۸۵۵۹۸۰۵۸

ابتدا حسابهای معین را تعریف کرده و سند حقوق را ثبت می کنیم.
✔️نکته ای که باید توجه داشته باشید این است که شما باید یک شماره سند را برای ثبت حقوق در سیستم اختصاص دهید و هیچ مورد دیگری را غیر از حقوق در آن ثبت نکنید .

حال اطلاعات قوق را در سند شماره ۴۵ ثبت می کنیم :
بدهکار – (کل ) هزینه حقوق و دستمزد  – ( معین ) دستمزد و مزایا=  ۸۹۵۶۳۰۰۰

 بدهکار – (کل ) هزینه حقوق و دستمزد  – ( معین ) عائله مندی = ۱۵۱۵۰۰۰

بدهکار – (کل ) هزینه حقوق و دستمزد  – ( معین ) حق مسکن = ۲۸۵۱۶۱۳

بدهکار – (کل ) هزینه حقوق و دستمزد  – ( معین ) اضافه کاری= ۱۶۸۱۹۵۳

بدهکار – (کل ) هزینه حقوق و دستمزد  – ( معین ) ۲۳% بیمه کارفرما =۲۱۶۴۲۲۱۰

بستانکار – ( کل ) سایر حسابهای پرداختنی – ( معین ) مطالبات کارکنان= ۸۵۵۹۸۰۵۸

بستانکار – ( کل ) سایر حسابهای دریافتنی – ( معین ) مساعده و علی الحساب = ۳۴۰۳۰۰۰

بستانکار – ( کل ) بستانکاران دولتی – ( معین ) اداره دارایی=۲۳۷۴۸


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :