آخرین مطالب و اخبار

1398/07/10 12:40

هفت راه کلیدی برای امنیت امور مالی

برای کمتر کردن و نامحسوس کردن ضریب خطاها در امور مالی و چرخه حسابداری یک فروشگاه و یا شرکت نسبتاً بزرگ، بهتر است به موارد زیر توجه کنید:

1- به منظور اثبات صحت ثبت رویدادها و وقایع مالی ، توصیه می گردد برای صدور اسناد حسابداری ، به مدارک و مستندات کافی به موقع و مربوط اتکا گردد و ضمن درج شرح کافی برای هر سند، ضمائم نیز به مهر ( ثبت شد ) ممهور گردد و کلیه ضمائم بصورت اصل نگهداری شده و صدور اسناد حسابداری بدون تاخیر انجام گردد . بدین ترتیب از عدم یا تکرار در ثبت وقایع مالی و همچنین پرداختهای مجدد اسناد هزینه و احتمال بروز مشکل مالیاتی و برگشت هزینه ها جلوگیری می گردد.

2- جهت اعمال کنترلهای داخلی مناسب لازم است ضمن تعیین سقف تنخواه گردانها با توجه به سطح مخارج انجام شده از سوی مدیریت نسبت به اخذ تضمین کافی برابر سقف مزبور و اعمال کنترلهای لازم صورت خلاصه مخارج انجام شده توسط مسئولین ذیربط تایید گردد.

3- لازم است وجوه نقد نزد تنخواه گردان در پایان هر سال به حسابهای بانکی شرکت واریز گردد و مقاطع زمانی مختلف موجودی نزد تنخواه گردان توسط افرادی مستقل، مورد شمارش قرار گیرد.

4- با توجه به نحوه حسابداری ( روش تعهدی ) لازم است در هنگام پرداخت و ایجاد تعهد و بدون توجه به قرارداد منعقد شده نسبت به ثبت اسناد حسابداری بطور صحیح اقدام گردد.

5- به منظور جلوگیری از مشکل مالیاتی ناشی از به روز نبودن دفاتر قانونی لازم است ثبت دفاتر مذکور طبق قوانین مالیاتی بدون تاخیر صورت گیرد . ضمناً در دفتر روزنامه فقط ثبت سرفصل حساب و رقم مربوطه کافی است و چنانچه شرکت از سیستم مکانیزه استفاده نماید میتوان ثبت اسناد حسابداری در دفاتر به یک سند در ماه تقلیل یابد که موجب جلوگیری از صرف وقت و هزینه و اشتباهات احتمالی می گردد.

6-لازم است جهت اثبات هزینه های انجام شده مدارک و مستندات مربوط به اسناد حسابداری ضمیمه گردد.

7- به منظور ایجاد کنترل موثر بر چرخه عملیات دریافت و پرداخت وجوه نقد، نحوه چگونگی استخدام کارکنان، تعیین ضوابط مشخص برای پرداخت وام ، مساعده و سایر مزایای کارکنان چگونگی تشخیص و اعمال روش یکنواخت برای تعیین قیمت فروش، اعطای اعتبار و تخفیف مشتریان ، تشخیص و ایجاد تمایز بین هزینه های جاری و سرمایه ای، اعمال روش یکنواخت برای نحوه خرید مواد اولیه، مواد کمکی و قطعات و انتخاب فروشندگان لازم است دستورالعمل یا آیین نامه های مربوط تهیه و پس از تصویب هیات مدیره به اجرا گذاشته شود تا بدین ترتیب ضمن جلوگیری از اشتباهات و سوء جریانات سهوی یا عمدی احتمالی ثبت و ضبط و نگهداری سوابق وقایع و رویدادهای مالی مبتنی بر اعمال روشهای مشخص و یکنواخت انجام گیرد و کنترل های داخلی قابلیت اتکای لازم را داشته باشد.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
مالیات بر درآمد , مالیات های تکلیفی , جرائم مالیاتی , تشویق های مالیاتی , صورتهای مالی , حسابرسی مالی , بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی , فعالیتهای تامین مالی , ذخائر دارائیهای احتمالی بدهیهای احتمالی , مالیات بردرآمد , مالیات عملکرد , مالیات حقوق , معافیت های مالیاتی , مالیات ارزش افزوده , صورتهای مالی , فعالیت های مالیاتی , سازمان مالیاتی , مالیات های تکلیفی , اظهارنامه مالیاتی , قانون مالیات بر ارزش افزوده , مفاصا حساب های مالیاتی , بدهی مالیاتی , مالیات بر ارزش افزوده , مالیات بر عملکرد , مالیات , فرآیندهای دادرسی مالیات , سازمان مالیاتی , مودیان مالیاتی , برگ قطعی مالیات , بدهی های احتمالی , ذخیره مالیات , مالیات ابرازی , مالیات تورمی , ممیزین مالیاتی , درآمد مشمول مالیات , امور مالیاتی , معاف از مالیات , مشمول مالیات , رسیدگی مالیاتی , شورای عالی مالیاتی , سازمان امور مالیاتی کشور , درآمد مشمول مالیات , سازمان امور مالیاتی کشور , سازمان مالیاتی , جرایم مالیاتی , جرایم مالیاتی , مالیات , مالیات حقوق , اظهارنامه مالیاتی , اظهارنامه مالیاتی , معافیت مالیاتی , معافیت مالیاتی , قانون مالیات‌های مستقیم , قانون مالیات‌های مستقیم , مالیات حقوق , نرخ مالیات بر درآمد , نرخ مالیات بر درآمد , قانون مالیات‌های مستقیم  , قانون مالیات‌های مستقیم  , صورتهای مالی , مالیات بر درآمد حقوق , مالیات بر درآمد حقوق , تسهیلات مالی دریافتی , تسهیلات مالی دریافتی , مالیاتی , مالیاتی , مالیات سنوات , مالیات سنوات , اظهارنامه مالیاتی  , اظهارنامه مالیاتی  , مالیات تکلیفی , مالیات بر درآمد اجاره , مالیات  , پرداخت مالیات , مالیات قطعی , مؤدیان مالیاتی , مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی , صورت های مالی , صورت های مالی حسابداری , نرخ مالیات فروش سهام , صورت‌های مالی حسابرسی‌ شده  , اظهارنامه‌ی‌ مالیاتی , قانون مالیات‏های مستقیم , نرخ صفر مالیاتی , صورتهای مالی حسابرسی شده  , فرار مالیاتی , شرکت های دارای فرار مالیاتی , فرار مالیاتی شرکت های کاغذی , دریافت مالیات از خریداران سکه , مالیات خریداران سکه , پرونده مالیاتی , هزینه‎های مالی , مالیت حقوق , اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده , اظهارنامه مالیات عملکرد , میزان و نحوه تسهیم درآمدهای مالیاتی , درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۷ , مالیات بر حقوق , قانون مالیات ها , مالیات تکلیفی  , شرط معافیت مالیاتی اتحادیه های صنفی , معافیت مالیاتی اتحادیه های صنفی , قانون جدید مالیاتی , معافیت از مالیات , مالیات با نرخ صفر , رویداد های مالی , مالیات حقوق کارکنان , محاسبه‌ی مالیات حقوق کارکنان , نحوه‌ی محاسبه‌ی مالیات حقوق کارکنان , مالیات بر کل درآمد , نرخ مالیات بر کل درآمد , جرائم مرتبط با اظهارنامه مالیاتی , عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی , اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم , جریمه مالیات ابرازی , سود ویژه قبل از کسر مالیات  , هزینه‎های مالی  , سند ثبت مالیات عملکرد , مالیات عملکرد , قوانین مالیاتی , ذخیره مالیات بر درآمد  , مالیات پرداختنی , صورت‌های مالی , سازمان مالیاتی , قانون مالیاتهای مستقیم  , ارسال اظهارنامه مالیاتی , ذخیره مالیات , مالیات و عوارض ارزش افزوده , قبض های مالیاتی , قبض های مالیاتی پرداختی , تسلیم اظهارنامه مالیاتی , حوزه مالیاتی , ماده ۱۸۴ قانون مالیات های مستقیم , اداره امور مالیاتی , واحد مالیاتی , هزینه های قابل قبول مالیاتی , هزینه های مالیاتی , خدمات مالی و اداری , فساد مالی و اداری , امور مالی , تغییر سال مالی , حسابرسی مالیاتی , واسطه‌گری مالی , موسسه مالی , تراکنش مالی , هوش مالی , افزایش هوش مالی , ابزارهای مالی , مالیاتی  , قوانین مالیات , اسناد مالی , میزان مالیات دریافتی , نظارت مالی , مفاصا مالیاتی , مالیاتی  , نحوه ثبت مالیات عملکرد , ذخیره مالیات عملکرد  , درآمد مالیاتی , رئیس سازمان امور مالیاتی , نرخ مالیات طلا , افزایش مالیات بر ارزش افزوده , نرخ مالیات , تعرفه مالیات , مالیات بیمه , انواع عوارض و مالیات , انواع اظهارنامه مالیاتی , موعد قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی , ماده ٢٦ قانون مالیات های مستقیم , ماده ٥٧ قانون مالیات های مستقیم , اظهارنامه مالیات بر درآمد , سازمان امور مالیاتی , ماده ٨٠ قانون مالیات های مستقیم , ماده ٨٨ قانون مالیات های مستقیم , اظهارنامه مالیات بردرآمد , ماده ١٢٦ قانون مالیات های مستقیم , دوره مالی , سال مالی , صورتهای‌ مالی‌ , مالیات تکلیفی چیست؟ , درآمدهای معاف از پرداخت مالیات , درآمدهای معاف از پرداخت مالیات حقوق , ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم  , پزشکانی که مالیات نمی دهند , معافیت مالیات صنایع قزوین , توقف 6 ماهه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده , مالیات بر ارزش افزوده , پرداخت مالیات بر ارزش افزوده , رئیس امور مالیاتی , نرخ مالیات فروش سهام  , ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم , امنیت امور مالی , ثبت وقایع مالی , مشکل مالیاتی , مودیان بدهکار مالیاتی , ممنوع الخروجی مودیان بدهکار مالیاتی , ماده 202 قانون مالیات های مستقیم , تفاهم نامه انجام حسابرسی مالیاتی , ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم , حق الزحمه حسابرسی مالیاتی , حق الزحمه حسابرسی مالی , مالیات و عوارض , پرداخت مالیات و عوارض , مشمول پرداخت مالیات , مالیات تورمی چیست؟ , اداره مالیات , تهیه صورتهای مالی , توانایی مالی , معافیت 4 درصدی مالیات بر واردات , مالیات بر واردات , هزینه‌های مالی , کاهش نرخ مالیات فروش سهام , تشخیص مالیات , گروه بندی مالیاتی , ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم , هزینه های مالی , وقفه های مالیاتی , مودی مالیاتی , امور مالی  , محاسبه مالیات , رویدادهای مالی , فرار مالیاتی پزشکان , سازمان امور مالیاتی تهران , نرخ مالیات بر ارزش افزوده , دفاتر مالی , سامانه مالیاتی , مالیات بر ارزش افزوده , حسابداری مالیات بر ارزش افزوده , مالیات بر ارزش افزوده , قانون مالیات بر ارزش افزوده. , گزارش مالی میان دوره ای , گزارش مالی , کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات شرکت‌های حقوقی , مالیات شرکت‌های حقوقی , صورت وضعیت مالی , مالیات بر ارزش‌ افزوده ریلی‌ها , سازمان امور مالیاتی  , بخشنامه ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ , درآمد مشمول مالیات عملکرد  , تشدشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد  , تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد  , مالیات عملکرد  , مرتکبان جرائم مالیاتی , تنظیم اظهارنامه مالیاتی , آثار تسعیر ارز در صورتهای مالی , صورتهای مالی , شناسایی آثار تسعیر ارز در صورتهای مالی , برگ تشخیص مالیات , ابلاغ واقعی برگ تشخیص مالیات , برگ مطالبه مالیات , مطالبه مالیات , لیست مالیات حقوق , مالیات متعلقه , ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم , اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده , گواهی مالیات بر ارزش افزوده , مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ , تسهیلات‌ مالی‌ , حسابداری مالی , حسابداری مالیاتی , اوراق مطالبه مالیات , هیات حل اختلاف مالیاتی , تسهیلات مالی , پایان دوره مالی , ثبت های مالی , قوانین مالیاتی کشور , تجزیه و تحلیل های مالی , طرح جامع مالیاتی , طرح جامع مالیاتی کشور , نظام مالیاتی کشور , وصول مالیات , سازمان امور مالیاتی , فرار مالیاتی , مسائل مالی , نرخ مالیاتی , نرخ مالیاتی درآمد , نرخ‌های مالیاتی , رکود مالی , صورت‎های مالی , صورت‎های مالی اساسی , اطلاعات سودمند مالی , تمبر مالیاتی , صورت مالی اساسی , مالیات بر درآمد , تامین کنندگان منابع مالی , مالیات های مستقیم , اظهارنامه مالیاتی , اداره مالیات  , ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم , معافیت مالیات حقوق  , ماده 19 قانون مالیات برارزش افزوده , بحران مالی , حباب مالی , معافیت مالیاتی برای جذب گردشگر , افشای بدهیهای احتمالی , بدهیهای احتمالی , ارائه اظهار نامه مالیاتی , رئیس کل سازمان امور مالیاتی , گزارشگری مالی , اصول گزارشگری مالی , هیأت حل اختلاف مالیاتی , مؤدی مالیاتی , ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم , قانون مالیاتهای مستقیم , مأمور مالیاتی , شورای عالی مالیاتی  , شورای عالی مالیاتی , مالیات ابزاری , برنامه‌ریزی‌ مالی‌ , قانون مالیات , توانایی مالی  , قوانین مالیاتی انحلال شرکت , اداره امور مالیاتی , اظهارنامه مالیاتی , مفاصا حساب مالیاتی , مالیات آخرین دوره ی عملکرد , محاسبه مالیات آخرین دوره ی عملکرد , درآمد مالیاتی مصوب , درآمدهای مصوب مالیاتی , رویداد مالی , ماده 1 قانون مالیات‏های مستقیم , ماده 2 قانون مالیات‏های مستقیم , گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی , مودیان مالیاتی , مراجع مالیاتی , انواع کتمان درآمد ها از نظر سازمان مالیاتی , اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده , مالیات و عوارض پرداختی , درآمدهای مشمول مالیات , درآمدهای معاف از مالیات , مالیات پرداختی , ﺍﻗﻼﻡ ﺍﺻﻠﻲ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎلی , نحوه بستن حساب ها در پایان سال مالی , بستن حساب ها در پایان سال مالی , دلیل بستن سال مالی در حسابداری , مراحل بستن سال مالی , مالیات اجاره املاک , ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم , ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم , گزارش عملکرد مالی , استاندارد بین‌المللی‌ گزارشگری مالی , چگونگی تقلب در صورتهای مالی , تقلب در صورتهای مالی , افشای صورتهای مالی , خبر خوش مالیاتی برای شرکت‌های بیمه , اصلاح اشتباهات در صورتهای مالی , اشتباهات در صورتهای مالی , روشهای رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی  , مالیات اشخاص حقوقی  , کارمزد معاملاتی و مالیاتی , افزایش امنیت اظهارنامه مالیات , حساب ذخیره مالیات , جرایم ارزش افزوده طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده  , ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده , ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده , ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده , نحوه ثبت ذخیره مالیات , مالیات در ارزش افزوده , حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید , مالیات بر ارزش افزوده فروش , عوارض و مالیات بر ارزش افزوده , حسابداری مالیات ارزش افزوده , ذخیره مالیاتی , ثبت مالیات عملکرد  , ذخیره مالیات بردرآمد , مدیریت مالی , تفاوت حسابرسی مالی و حسابرسی مالیاتی  , صورت های مالی اساسی , شرایط قطعی شدن مالیات  , چگونگی محاسبه مالیات بر درآمد اجاره , مبنای محاسبه مالیات بر درآمد , ماده 53 قانون مالیات های مستقیم , قانون مالیات های مستقیم , مشوق جدید مالیاتی , حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان , معافیت مالیاتی صادرکنندگان , تعارفات مالیاتی , مقررات مالیات برارزش افزوده  , مالیات درآمد اتفاقی  , ماده 120 قانون مالیاتهای مستقیم , ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم , اصلاح حسابها در پایان مقطع مالی  , شرایط و نحوه تقسیط مالیات بر ارزش افزوده  , استانداردهای تهیه صورتهای مالی , اشتباه مالیاتی , نسبت های مالی در حسابداری  , مالیات بر عایدی مسکن , مدارک لازم برای رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده , مالیات حقوق پزشکان , ماده ۱۵۷ قانون مالیات ها , تحلیل مالی  , اقلام اصلی صورتهای مالی  , نکات اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم  , ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم , تغییر سال مالی و مزایای آن  , کنترل فروش قبل از رسیدگی مالیاتی , ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم , اهرم مالی  , محاسبه درآمد مشمول مالیات بیمارستانها , چرخه مالیات بر ارزش افزوده , نحوه ی تهیه و تنظیم صورتهای مالی , قانون مالیات های مستقیم درآمد اجاره  , ماده 148 قانون مالیات های مستقیم  , درآمد مشمول مالیات بیمارستاتها , آموزش جامع مالیات تکلیفی , ثبت های مربوطه مالیات تکلیفی , شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی  , جدیدترین تغییرات صورتهای مالی  , سقف معافیت مالیاتی , اوراق مرابحه تأمین مالی چیست؟  , اوراق مرابحه تأمین مالی , بخشنامه معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته , منابع پرداخت‌های کانال مالی  , آیا پیش فاکتور مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود ؟  , مالیات خرید و فروش ارز , ترفندهای مالیاتی  , علی‌الراس در نظام مالیاتی , موارد ابطال و رد دفاتر از دیدگاه مالیاتی  , رد دفاتر از دیدگاه مالیاتی  , ثبت رویدادهای مالی مرتبط با در آمدها و هزینه ها  , پیشنهاد اخذ مالیات ۲۵ درصدی از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی  , مالیات اجاره واحدهای مسکونی خالی  , ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم , معافیتهای مالیات حقوق و دستمزد  , مالیات حقوق و دستمزد  , حسابرسی صورتهای مالی  , بخشنامه مالیاتی ۱۳۹۷/۱۱/۲۱  , بخشنامه مالیاتی , برگ تشخیص مالیاتی , تقسیط بدهی مالیاتی  , ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم  , موعد قانونی تسلیم انواع اظهارنامه مالیاتی  , نحوه رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی , ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی , بدهکاران مالیاتی , مغایرت صورت های مالی با اظهارنامه مالیاتی , آیا به حق التدریس مالیات تعلق می گیرد؟  , مالیات حق التدریس , مالیات چیست؟  , هیات دولت تعدادی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد  , حقوق های زیر دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف می‌شوند  , آیا پیش فاکتور مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود ؟  , چگونگی ثبت حسابداری مالیات ارزش افزوده  , ثبت حسابداری مالیات ارزش افزوده  , تقوی نژاد از سازمان امور مالیاتی رفت  , سرپرست سازمان امور مالیاتی کل کشور منصوب شد  , سرپرست سازمان امور مالیاتی کل کشور , تکلیف واحدمالیاتی در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص مالیات  , ابلاغ قانونی برگ تشخیص مالیات , گروه بندی مالیاتی مودیان حقیقی , معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق , جرایم مالیاتی دیرکرد  , شرط شمولیت شرکت‌های بورسی از نرخ صفر مالیاتی , نحوه بستن حسابها در پایان سال مالی  , تعیین شرایط اعمال ضریب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده  , ضریب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده , مالیات حقوق و دستمزد در سال ۹۸  , علی‌­الحساب مالیات , مغایرت مالیاتی , پاداش هیات مدیره از بعد حسابداری و مالیاتی , کاهش مالیات نقل و انتقال سهام , عدم ثبت رویداد مالی و رد دفاتر  , موارد معاف از مالیات حقوق و دستمزد  , مالیات حقوق و دستمزد , حداکثر مالیات بر عیدی و پاداش چقدر است؟  , حداکثر مالیات بر عیدی و پاداش , مالیات بر ارث نسبت به حق سرقفلی  , ارسال لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس  , لایحه مالیات , ارایه اطلاعات سپرده‌گذاران بالای ۵ میلیارد تومان به اداره مالیات , جایگاه تشخیص علی الراس در اصلاحیه قانون مالیاتها  , زمان اعتراضات مالیاتی  , آثار عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارث  , اظهارنامه مالیاتی ارث , تکالیف صاحبان مشاغل مجازی طبق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور  , مالیات اجاره به چه املاکی تعلق می گیرند؟  , مالیات اجاره , انواع هزینه های قابل قبول مالیاتی  , مشاور شخصی مالی , اموال معاف از مالیات بر ارث  , چگونه در هیات های مالیاتی از خود دفاع کنیم؟  , مالیات ذخیره شده  , ثبت اجاره و مالیات آن  , انواع فیش پرداخت مالیات تکلیفی کدامند؟  , اظهارنامه های مالیاتی عملکرد تا چه زمانی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد؟  , اگر معامله ای بعد از پرداخت مالیات انجام نشود ، چه حکمی دارد؟  , آیا پاداش هیات مدیره مشمول مالیات است؟  , آیا پاداش هیات مدیره مشمول مالیات است؟  , اموالی که معاف از مالیات بر ارث هستند  , اموالی که معاف از مالیات بر ارث هستند  , ماده 199 قانون مالیات های مستقیم , اصطلاحات مالیاتی , ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان , ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده , مالیات بر درآمد اجاره املاک , مالیات بر درآمد مضاربه , مالیات بر درآمد حق‌الوکاله , مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجیِ مقیم خارج از ایران , مالیات بر درآمد بیمه‌گر اتّکایی خارجی , مالیات بر نقل و انتقال سهام , مالیات بر درآمد حق واگذاری محل , مالیات ارزش افزوده و واردات کالا  , معافیتهای مالیات حقوق و دستمزد  , شرکت مالی غیربانکی  , مالیات نقل و انتقال سهام  , ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم  , ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم , نحوه برخورد حسابرس درخصوص کفایت ذخیره مالیات  , هیات های حل اختلاف مالیاتی , شناسایی فروش در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 15  , مسدود شدن حساب مالی شرکت‌هایی که از ارائه اطلاعات مالی خودداری می‌کنند  , مسدود شدن حساب مالی شرکت‌ها , حسابرسی مانده های ابتدای دوره مالی , ماده 238 قانون مالیات های مستقیم , در چه مواقعی صدور صورت حساب از حیث مالیاتی موضوعیتی نخواهد داشت؟  , انواع اظهارنامه مالیاتی و مواعد قانونی تسلیم آنها  , ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی  , ریسک مالی  , ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم  , ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم , ثبت رویدادهای مالی مرتبط با در آمدها و هزینه ها  , محاسبه مالیات حقوق در سال ۹۸ , نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در زمان خرید و فروش به چه شکل است  , احتمال کاهش مالیات نقل و انتقال به یک‌دهم درصد  , حسابداری تسهیلات مالی دریافتی و روشهای ثبت آن در دفاتر  , حسابداری تسهیلات مالی دریافتی , ودیعه پرداختی از طرف مستاجر آیا مشمول مالیات اجاره می باشد؟  , ضربه فرار مالیاتی به اقتصاد ایران  , دفاع مالیاتی , مسئولیت‌ صورتهای‌ مالی  , مدارک مورد نیاز برای جلسه رسیدگی کارشناسان و ممیزین اداره کل مالیات بر ارزش افزوده  , مالیات بر سود سپرده , گزارشگری عملکرد مالی , برگ متمم تشخیص مالیات  , انواع جرایم مالیاتی  , ماده 81 قانون مالیات های مستقیم , تعیین درآمد مشمول مالیات به شیوه علی الراس  , انواع رسیدگی به اختلاف مالیاتی  , مرور زمان مالیاتی  , مالیات بر سود سپرده بانکی چیست؟  , کارمندان چند برابر کسبه مالیات می پردازند؟  , جایزه مالیاتی  , محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد  , مالیات بر ارزش افزوده حمل ونقل جاده ای کالا  , ماده 192 قانون مالیات های مستقیم , قانون اخذ مالیات از حساب‌‎های بانکی , دانش مالی  , مالیات علی الراس  , هزینه هایی که شرکتها انجام می دهند ولی اداره مالیاتی قبول ندارد  , تامین مالی برون ترازنامه ای , مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم  , تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد  , بخشنامه نحوه بخشودگی مالیاتی , قانون جدید مالیاتهای مستقیم , یادداشت های توضیحی صورتهای مالی , ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها , وضعیت مالیاتی شرکتهای خارجی در ایران  , مالیات بر مصرف , هیأتهای حل اختلاف مالیاتی , نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الرأس  , باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم  , مالیات بر حق سنوات  , مالیات بر حق سنوات در قانون جدید مالیات  , ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات ها , میزان مالیات املاک در سال ۹۸  , ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم  , تقویم مالی سال 98  , بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی , ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم , طبقه بندی انواع مالیات  , وضعیت نامشخص تعیین مالیات مقطوع سال ۱۳۹۷ , ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم  , تکالیف مالیاتی , کنترلهای امور مالی بر هزینه ها از محل تنخواه  , نحوه برخورد حسابرس درخصوص کفایت ذخیره مالیات  , تامین مالی خارج از ترازنامه چیست ؟  , اهرم مالی بازار آتی چیست؟  , نسبت های مالی صورت حساب عملکرد و سود و زیان  , نسبت های مالی صورتحساب ترازنامه  , چگونه صورت های مالی حسابداری را تحلیل کنم؟  , هشدارهای مالیاتی و بانکی به خریداران ارز  , حقوق‌های معاف از مالیات , تجزیه و تحلیلهای صورتهای مالی  , نحوه برخورد حسابرس درخصوص کفایت ذخیره مالیات  , آخرین اصلاحات قانون مالیات های مستقیم  , چگونگی برخورد با فعالیتهای معاف از مالیات ارزش افزوده  , تنظیم اعتراض به هیات های حل اختلاف مالیاتی , نسبتهای مالی , تجزیه و تحلیل نسبت های مالی , مالیات بر حقوق سنوات , مالیات حق الوکاله  , تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم  , آدرس منابع قانونی برای معافیت های مالیاتی  , کدام نسبتهای مالی هشداردهنده ورشکستگی شرکتهاست؟  , نحوه محاسبه مالیات اجاره  , انواع مالیات , تعریف مالیات , مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی  , پیش پرداخت مالیات , مالیات بر اجاره , نحوه محاسبه مالیات بر اجاره  , بخشودگی کامل جرایم مالیاتی برای تولیدکنندگان به شرط پرداخت معوقات تا شهریور , تخلفات مالیاتی , درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل چگونه محاسبه می شود ؟  , درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل , چگونه دفاعیه مالیاتی تنظیم کنیم؟  , عناصر صورتهای‌ مالی  , ضرایب مالیاتی , مالیات بر درآمد اتفاقی  , چگونگی برخورد با فعالیتهای معاف از مالیات ارزش افزوده  , معافیت های ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده  , مالی رفتاری , تعریف مالی رفتاری , اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده ۲۶۶ قانون مالیاتهای مستقیم  , حساب هایی که باید مالیات دهند  , ماده 147 قانون مالیات های مستقیم , انواع نسبت های مالی  , اصلاح حسابها در پایان مقطع مالی  , معافیت‌ های مالیاتی , معافیت‌های مالیاتی در چه مواردی شامل پزشکان می‌شود؟  , انواع هزینه های قابل قبول مالیاتی  , اصلاح حسابها در پایان مقطع مالی , مالیات مسکن , چه کسانی از مالیات مسکن معاف هستند؟  , مالیاتهای سبز  , تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی , افزایش حداقل سرمایه نهادهای مالی , ابلاغیه سازمان بورس درباره افزایش حداقل سرمایه نهادهای مالی , فرار مالیاتی از طریق فاکتورهای صوری  , ممیزین اداره کل مالیات بر ارزش افزوده , ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم , انواع کتمان درآمدها از نظر سازمان مالیاتی  , مقررات مالیات بر ارزش افزوده  , رعایت مالیات بر ارزش افزوده در فعالیتهای یک پیمانکار , جرائم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی  , چگونگی تقلب در صورتهای مالی بمنظور بالابردن سود  , نسخه کانادایی‌ طرح جامع مالیاتی , نسخه کانادایی‌ طرح جامع مالیاتی و پروژه‌های ۳۲ گانه آن چیست؟ , برای چه کالاهایی مالیات بر ارزش افزوده نپردازیم؟  , مالیات بر عایدی سرمایه , اعتراض به اوراق مطالبه مالیات , پیشنهاد معافیت هتل‌ سازان از پرداخت مالیات بر ارزش‌ افزوده  , ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم , معافیت‌های مالیاتی , حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت , پیشنهاد مالیات از سود سپرده‌ها , سال مالیاتی  , دریافت سود از اقساط مالیاتی رباست  , مالیات پزشکان , معافیت مالیاتی برای عرضه برق , احکام مالیاتی مراکز استخراج رمزارز , تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص  , برگ تشخیص مالیات عملکرد , برگ تشخیص مالیات حقوق , برگ تشخیص مالیات تکلیفی , مدیریت مالی شخصی , بازگرداندن ۱۴۵ میلیارد ریال مالیات صادرکنندگان خراسان شمالی  , طرح مالیات بر عایدی سرمایه , ابزارهای تحلیل صورت های مالی  , سرنوشت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه , مالیات بر ارث , مالیات بر اجاره‌ , ماده ۳۱ قانون مالیات های مستقیم , مالیات تعیین شده برای ظرفیت و توان واحدهای تولیدی استان قزوین , در چه مواردی مودیان بدهکار مالیاتی می توانند از رفع یکبار ممنوع الخروجی استفاده نمایند؟  , موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی در مقررات ارزش افزوده  , پلیس مالی , ارتقای رسمی پلیس مالی , معاف شدگان مالیات برای واردات  , ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم  , گرفتن مالیات از وکلا , اصلاح‌ اشتباه‌ صورتهای مالی  , استفاده همزمان از چند معافیت مالیاتی  , مدارک لازم برای جلسه رسیدگی کارشناسان و ممیزین اداره کل مالیات بر ارزش افزوده  , جرائم عدم انجام تکالیف قانونی توسط مودیان مالیات بر ارزش افزوده  , فرار مالیاتی واردکنندگان دارو , تغییرات لایحه مالیات ارزش افزوده , نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در معاملات نقدی , اقلام مشمول بیمه و مالیات بمنظور تهیه لیست حقوق و دستمزد  , نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در زمان خرید و فروش  , نحوه برخورد حسابرس با رویدادهای مالی ثبت شده در حساب جاری شرکاء  , مدارک لازم برای رسیدگی به دفاتر قانونی توسط ممیز مالیاتی  , لزوم افشای عدم تداوم عملیات شرکت در صورتهای مالی  , معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری مالی , تفاوت بازه زمانی در مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده , اهرم مالی بازار آتی , آیا لیست بیمه با لیست مالیات تفاوت دارد؟  ,