آخرین مطالب و اخبار

1398/07/29 09:29

قابل توجه کارفرمایانی که از اتباع خارجی فاقد مجوز استفاده می نمایند

جریمه روزانه بکارگیری غیرقانونی اتباع خارجی در سال ۹۸ :

با توجه به مواد 120و 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اعمال جریمه به میزان 5 برابر حداقل دستمزد روزانه درخصوص کارفرمایانی که اقدام به استفاده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار می‌کنند، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز تبعه خارجی در سال 98 برابر با 2 میلیون و 528 هزار و 135 ریال است در صورت تکرار تخلف، این جریمه 2 برابر خواهد شد.

بر اساس ماده 181 قانون کار، هرگونه به کارگیری اتباع خارجی بدون مجوز در واحدهای کارگاهی ممنوع است و کارفرمایان متخلف برابر قانون از 91 روز تا 180 روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :