آخرین مطالب و اخبار

1398/07/29 09:38

مروری کوتاه بر حقوق و دستمزد

حقوق:حق قانونی پرسنل از عملکرد کاری در طی روز،هفته،ماه به عنوان دستمزد یا حقوق شناخته می شود.

حقوق شامل اجزای زیر است:

الف)حقوق پایه:مبلغ ثابت است که در بدو استخدام تعین و هرسال طبق بخشنامه وزارت کار تغیر می کند

ب)مزایا:مبلغ غیر ثابت است که به حقوق پایه اضافه می شود

ج)کسورات:مبلغ غیر ثابت است که از مجموع حقوق پایه با مزایا کسر می شود.

برخی از مزایا عبارتند از:

اضافه کار:

ساعت کار معمولی هر پرسنل طبق وزارت کار ۸ ساعت در روز و ۴۴ساعت در هفته میباشد و ساعت اضافه بر آن مشمول اضافه کار میگردد و از ۴ ساعت در روز نباید بیشتر شود.

حق اولاد:

حق اولاد به کسانی تعلق می‌گیرد که از سابقه بیمه آنها۷۲۰ روز گذشته باشد و تا هر تعداد فرزند قابل پرداخت هست.

حق مسکن و خواربار:

برای متاهل و مجرد بصورت ثابت طی بخش نامه هرساله از طریق وزارت کار تعین میشود و به حقوق پایه اضافه میشود 

حق بن:
برای متاهل و مجرد بصورت ثابت طی بخش نامه هرساله از طریق وزارت کار تعین میشود و به دو صورت ماهانه یا سالانه پرداخت میشود

حق ماموریت:
حق ماموریت به اشخاصی پرداخت میشود که حداقل۵۰کیلومتر از محل کار خود دور بوده و یا ناگزیر باشند حداقل یک شب در محل ماموریت توقف کنند.نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

e

1

پاسخ
برچسب ها : 
حقوق و دستمزد , لیست حقوق و دستمزد , بهای حقوق و دستمزد , انتساب بهای حقوق و دستمزد , محاسبه حقوق و دستمزد , نحوه محاسبه حقوق و دستمزد , سند حقوق و دستمزد , هزینه حقوق و دستمزد , کنترل سند حقوق و دستمزد , تسهیم هزینه حقوق و دستمزد به مراکز هزینه , معافیتهای مالیات حقوق و دستمزد  , مالیات حقوق و دستمزد  , مالیات حقوق و دستمزد در سال ۹۸  , موارد معاف از مالیات حقوق و دستمزد  , مالیات حقوق و دستمزد , ثبت سند حقوق و دستمزد  , معافیتهای مالیات حقوق و دستمزد  , قوانین حقوق و دستمزد , هزینه های قابل قبول حقوق و دستمزد  , كسور قانوني حقوق و دستمزد كاركنان , حقوق و دستمزد مطالبه نشده , آموزش جامع تمامی فرمولهای محاسبه حقوق و دستمزد  , محصول در جریان تولید دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد , حقوق و دستمزد پرداختنی , تسهیم هزینه های حقوق و دستمزد , اقلام مشمول بیمه و مالیات بمنظور تهیه لیست حقوق و دستمزد  , انباشت و انتساب بهای حقوق و دستمزد  ,