آخرین مطالب و اخبار

1398/11/05 10:15

عناصر صورتهای مالی و تعریف انها

عناصر صورتهای مالی و تعریف انها به شرح زیر است:

-دارایی: عبارتست از حقوق نسبت به منافع اقتصادی اتی یا سایر راههای دستیابی مشروع به ان منافع که در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری درامده است.

-بدهی: عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است.

-حقوق صاحبان سرمایه: عبارت از باقیمانده ای است که از کسر جمع بدهیهای واحد تجاری از جمع داراییهای ان حاصل می شود.

-درآمد: عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به اورده صاحبان سرمایه مربوط می شود. بنابراین درامد دربرگیرنده درامد ناشی از فعالیتهای اصلی و مستمر واحد تجاری (درامد عملیاتی) و سایر انواع درامد می باشد.

-هزینه: عبارت از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می شود. 
بنابراین هزینه در برگیرنده هزینه های تحمل شده ناشی از فعالیتهای اصلی و مستمر واحد تجاری (هزینه عملیاتی) و سایر انواع هزینه می باشد.

-آورده صاحبان سرمایه: عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از سرمایه گذاری در واحد تجاری جهت کسب یا افزایش حقوق مالکانه.

-ستانده صاحبان سرمایه: عبارت است از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از انتقال داراییها به صاحبان سرمایه یا ایجاد بدهی در قبال انها به منظور کاهش حقوق مالکانه و یا توزیع سود.

-دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سرمایه عناصر تشکیل دهنده ترازنامه و درآمد و هزینه عناصر تشکیل دهنده گزارش عملکرد مالی (صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع) می باشد.

- نتیجه عملکرد همراه با اورده و ستانده صاحبان سرمایه، بیانگر تغییر خالص در حقوق صاحبان سرمایه است.

-عناصر صورتهای مالی به هم وابسته اند. برای مثال درامد به عنوان افزایش در حقوق صاحبان سرمایه تعریف شده و حقوق صاحبان سرمایه خود مابه التفاوت داراییها و بدهیها می باشد.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
عناصر صورتهای مالی , صورتهای مالی , صورتهای مالی حسابرسی شده  , تهیه صورتهای مالی , آثار تسعیر ارز در صورتهای مالی , شناسایی آثار تسعیر ارز در صورتهای مالی , صورت‎های مالی اساسی , چگونگی تقلب در صورتهای مالی , تقلب در صورتهای مالی , افشای صورتهای مالی , اصلاح اشتباهات در صورتهای مالی , اشتباهات در صورتهای مالی , استانداردهای تهیه صورتهای مالی , اقلام اصلی صورتهای مالی  , نحوه ی تهیه و تنظیم صورتهای مالی , جدیدترین تغییرات صورتهای مالی  , حسابرسی صورتهای مالی  , یادداشت های توضیحی صورتهای مالی , تجزیه و تحلیلهای صورتهای مالی  , چگونگی تقلب در صورتهای مالی بمنظور بالابردن سود  , تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص  , اصلاح‌ اشتباه‌ صورتهای مالی  , لزوم افشای عدم تداوم عملیات شرکت در صورتهای مالی  , ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده  , یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی , صورتهای مالی تلفیقی , تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص , تنظیم صورتهای مالی ,