آخرین مطالب و اخبار

1398/11/06 09:22

نکات قابل توجه در مورد مالیات انحلال اشخاص حقوقی

1. اشخاص حقوقی منحله مکلف به تسلیم دو نوع اظهارنامه جداگانه به شرح زیر می باشند:

الف) اظهارنامه موضوع ماده(114) ق.م.م، که از تکالیف آخرین مدیران شخص حقوقی بوده و بایستی قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم به انحلال شرکت دعوت شده است، به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم گردد. این اظهار نامه حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت برای اتخاذ تصمیم جهت انحلال می باشد.

ب) اظهارنامه موضوع ماده (116) ق.م.م، که از تکالیف مدیران تصفیه میباشد و بایستی ظرف شش ماه از تاریخ انحلال به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق نیز پرداخت گردد.این اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی می باشد.

2. تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت منحله موضوع ماده 116، 6ماه از تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها می باشد.

3. اگر در بین دارایی های شرکت منحله، زمین،ساختمان،حق واگذاری محل،سهام و سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد،برای محاسبه مالیات شرکت ارزش دفتری دارایی های مذکور جزو اقلام  دارایی های شرکت منحله منظور نمیگردد و از طرف دیگر نیز معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر میگردد.لازم به یادآوری است مالیات این موارد بر اساس مواد59و143 و143مکرر تعیین میگردد.

4. برای تعیین ماخذ محاسبه مالیات شرکت منحله باید درآمد ها و هزینه های آن از  اول سال مذکور تا تاریخ انحلال، رسیدگی و سود یا زیان مذکور تعیین شود، بعدازآن ترازنامه به تاریخ روز انحلال تهیه میگردد که ضمن منظور کردن سودیازیان دوره انحلال، دارایی های آن تعیین و سپس بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت شده ازآن کسر میشه و از این طریق ماخذ محاسبه مالیات به دست میآید.

5. مالیات مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت منحله به نرخ 25% ماده 105ق.م.م، میباشد. به جز مالیات املاک و سهام و… که قبلا از آن صحبت شد.

6. شرکتهای منحله بعدازانحلال، باید جهت ختم امر تصفیه نسبت به اخذ پلپ دفاتر اقدام کنند و اگر بعداز پرداخت مالیات مذکور در بند قبل درآمدی کسب کند که مشمول مالیات املاک و سهام و.. نباشد، مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.

7. تقسیم دارایی شرکت منحله فقط با گرفتن مفاصاحساب مالیاتی و یا سپردن تامین معادل میزان مالیات مجاز بوده و درصورت عدم رعایت این مورد،همه افرادی که دارایی ها بینشان تقسیم شده مشمول پرداخت مالیات و جرائم متعلق به شرکت خواهند بود.

لازم به ذکر است که سازمان ثبت املاک کشور برای انجام مراحل اینترنتی انحلال شرکت سامانه ثبت شرکت و انحلال شرکت را به آدرس زیر در اختیار شرکتها قرار داده است که میتوانید از آن استفاده کنید.   

                                                                   

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
اظهارنامه ارزش افزوده , اظهارنامه عملکرد , اظهارنامه مالیاتی , اظهارنامه , اظهارنامه مالیاتی , اظهارنامه مالیاتی , اظهارنامه مالیاتی  , اظهارنامه مالیاتی  , اظهارنامه اجاره املاک , اظهارنامه اجاره املاک , مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی , اظهارنامه‌ی‌ مالیاتی , اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده , اظهارنامه مالیات عملکرد , جرائم مرتبط با اظهارنامه مالیاتی , عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی , ارسال اظهارنامه مالیاتی , تسلیم اظهارنامه مالیاتی , انواع اظهارنامه مالیاتی , موعد قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی , اظهارنامه ارث , اظهارنامه مالیات بر درآمد , اظهارنامه املاک , اظهارنامه سرقفلی , اظهارنامه حقوق , اظهارنامه مالیات بردرآمد , اظهارنامه اصلاحی , اظهارنامه عملکرد  , اظهارنامه عملکرد پزشکان , تسلیم اظهارنامه , تنظیم اظهارنامه مالیاتی , اظهارنامه مالیاتی , اظهارنامه تسلیمی , ارسال اظهارنامه , اظهارنامه مالیاتی , افزایش امنیت اظهارنامه مالیات , تسلیم دو اظهارنامه جداگانه  , موعد قانونی تسلیم انواع اظهارنامه مالیاتی  , مغایرت صورت های مالی با اظهارنامه مالیاتی , آثار عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارث  , اظهارنامه مالیاتی ارث , اظهارنامه های مالیاتی عملکرد تا چه زمانی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد؟  , ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده , ارسال اظهارنامه عملکرد , اشتباهات رایج هنگام تنظیم و ارائه اظهارنامه  , تنظیم و ارائه اظهارنامه , انواع اظهارنامه مالیاتی و مواعد قانونی تسلیم آنها  , مبالغ معاملات فصلی با اظهارنامه ارزش افزوده باید برابر باشد؟  , اظهارنامه شراکتی  , اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده ۲۶۶ قانون مالیاتهای مستقیم  , جرائم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی  , جرائم مربوط به اظهارنامه عملکرد  , اظهارنامه های مالیاتی عملکرد , آیا اشخاص حقوقی پس از انحلال شرکت باید اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند؟  , شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی ۹۸ , مالیات انحلال اشخاص حقوقی , ماده 105 قانون مالیات های مستقیم ,