آخرین مطالب و اخبار

1398/11/21 16:32

مهم برای عموم مودیان مالیاتی

نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸

 از عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند و در صورت انطباق اطلاعات اظهارنامه با پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می گیرد.

 معاون درآمدهای مالیاتی با تاکید بر اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ ، مبنای رسیدگی و تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ برای اشخاص حقیقی و حقوقی را اظهارنامه مالیاتی عنوان کرد و گفت: 

◾️در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند، اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قانون و مقررات مربوطه تنظیم کنند، سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه های مالیاتی آنها را بدون حسابرسی مورد پذیرش قرار خواهدداد و صرفا بر مبنای شاخص ها و معیارهای ریسک درصدی از آنها را رسیدگی می کند.

◾️تنها درصدی از اظهارنامه مالیاتی تسلیمی با بانک های اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی مطابقت داده می شود و همچنین بر مبنای شاخص و معیارها ریسک مورد ارزیابی قرار می گیرد.

◾️درصورتی که اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس میزان فعالیت و اطلاعات به دست آمده اقدام می نماید.

◾️وی در ادامه از مودیان مالیاتی خواست تا اظهارنامه مالیاتی خود برای عملکرد سال ۱۳۹۸ را براساس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت های مترتب بر فعالیت اقتصادی خود و با رعایت مقررات قانونی تنظیم نمایند که این موضوع مستلزم تهیه اظهارنامه های مالیاتی مبتنی بر اسناد و مدارک مثبته می باشد.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
جرائم مالیاتی , تشویق های مالیاتی , معافیت های مالیاتی , فعالیت های مالیاتی , سازمان مالیاتی , اظهارنامه مالیاتی , مفاصا حساب های مالیاتی , بدهی مالیاتی , سازمان مالیاتی , مودیان مالیاتی , ممیزین مالیاتی , امور مالیاتی , رسیدگی مالیاتی , شورای عالی مالیاتی , سازمان امور مالیاتی کشور , سازمان امور مالیاتی کشور , سازمان مالیاتی , جرایم مالیاتی , جرایم مالیاتی , اظهارنامه مالیاتی , اظهارنامه مالیاتی , معافیت مالیاتی , معافیت مالیاتی , مالیاتی , مالیاتی , اظهارنامه مالیاتی  , اظهارنامه مالیاتی  , مؤدیان مالیاتی , مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی , اظهارنامه‌ی‌ مالیاتی , نرخ صفر مالیاتی , فرار مالیاتی , شرکت های دارای فرار مالیاتی , فرار مالیاتی شرکت های کاغذی , پرونده مالیاتی , میزان و نحوه تسهیم درآمدهای مالیاتی , درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۷ , شرط معافیت مالیاتی اتحادیه های صنفی , معافیت مالیاتی اتحادیه های صنفی , قانون جدید مالیاتی , جرائم مرتبط با اظهارنامه مالیاتی , عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی , قوانین مالیاتی , سازمان مالیاتی , ارسال اظهارنامه مالیاتی , قبض های مالیاتی , قبض های مالیاتی پرداختی , تسلیم اظهارنامه مالیاتی , حوزه مالیاتی , اداره امور مالیاتی , واحد مالیاتی , هزینه های قابل قبول مالیاتی , هزینه های مالیاتی , حسابرسی مالیاتی , مالیاتی  , مفاصا مالیاتی , مالیاتی  , درآمد مالیاتی , رئیس سازمان امور مالیاتی , انواع اظهارنامه مالیاتی , موعد قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی , سازمان امور مالیاتی , رئیس امور مالیاتی , مشکل مالیاتی , مودیان بدهکار مالیاتی , ممنوع الخروجی مودیان بدهکار مالیاتی , تفاهم نامه انجام حسابرسی مالیاتی , حق الزحمه حسابرسی مالیاتی , گروه بندی مالیاتی , وقفه های مالیاتی , مودی مالیاتی , فرار مالیاتی پزشکان , سازمان امور مالیاتی تهران , سامانه مالیاتی , سازمان امور مالیاتی  , مرتکبان جرائم مالیاتی , تنظیم اظهارنامه مالیاتی , حسابداری مالیاتی , هیات حل اختلاف مالیاتی , قوانین مالیاتی کشور , طرح جامع مالیاتی , طرح جامع مالیاتی کشور , نظام مالیاتی کشور , سازمان امور مالیاتی , فرار مالیاتی , نرخ مالیاتی , نرخ مالیاتی درآمد , نرخ‌های مالیاتی , تمبر مالیاتی , اظهارنامه مالیاتی , معافیت مالیاتی برای جذب گردشگر , ارائه اظهار نامه مالیاتی , رئیس کل سازمان امور مالیاتی , هیأت حل اختلاف مالیاتی , مؤدی مالیاتی , مأمور مالیاتی , شورای عالی مالیاتی  , شورای عالی مالیاتی , قوانین مالیاتی انحلال شرکت , اداره امور مالیاتی , اظهارنامه مالیاتی , مفاصا حساب مالیاتی , درآمد مالیاتی مصوب , درآمدهای مصوب مالیاتی , گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی , مودیان مالیاتی , مراجع مالیاتی , انواع کتمان درآمد ها از نظر سازمان مالیاتی , اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده , خبر خوش مالیاتی برای شرکت‌های بیمه , کارمزد معاملاتی و مالیاتی , ذخیره مالیاتی , تفاوت حسابرسی مالی و حسابرسی مالیاتی  , مشوق جدید مالیاتی , حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان , معافیت مالیاتی صادرکنندگان , تعارفات مالیاتی , اشتباه مالیاتی , کنترل فروش قبل از رسیدگی مالیاتی , سقف معافیت مالیاتی , بخشنامه معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته , ترفندهای مالیاتی  , علی‌الراس در نظام مالیاتی , موارد ابطال و رد دفاتر از دیدگاه مالیاتی  , رد دفاتر از دیدگاه مالیاتی  , بخشنامه مالیاتی ۱۳۹۷/۱۱/۲۱  , بخشنامه مالیاتی , برگ تشخیص مالیاتی , تقسیط بدهی مالیاتی  , موعد قانونی تسلیم انواع اظهارنامه مالیاتی  , نحوه رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی , ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی , بدهکاران مالیاتی , مغایرت صورت های مالی با اظهارنامه مالیاتی , تقوی نژاد از سازمان امور مالیاتی رفت  , سرپرست سازمان امور مالیاتی کل کشور منصوب شد  , سرپرست سازمان امور مالیاتی کل کشور , تکلیف واحدمالیاتی در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص مالیات  , گروه بندی مالیاتی مودیان حقیقی , جرایم مالیاتی دیرکرد  , شرط شمولیت شرکت‌های بورسی از نرخ صفر مالیاتی , مغایرت مالیاتی , پاداش هیات مدیره از بعد حسابداری و مالیاتی , زمان اعتراضات مالیاتی  , آثار عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارث  , اظهارنامه مالیاتی ارث , تکالیف صاحبان مشاغل مجازی طبق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور  , انواع هزینه های قابل قبول مالیاتی  , چگونه در هیات های مالیاتی از خود دفاع کنیم؟  , اظهارنامه های مالیاتی عملکرد تا چه زمانی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد؟  , اصطلاحات مالیاتی , هیات های حل اختلاف مالیاتی , در چه مواقعی صدور صورت حساب از حیث مالیاتی موضوعیتی نخواهد داشت؟  , انواع اظهارنامه مالیاتی و مواعد قانونی تسلیم آنها  , ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی  , ضربه فرار مالیاتی به اقتصاد ایران  , دفاع مالیاتی , انواع جرایم مالیاتی  , انواع رسیدگی به اختلاف مالیاتی  , مرور زمان مالیاتی  , جایزه مالیاتی  , هزینه هایی که شرکتها انجام می دهند ولی اداره مالیاتی قبول ندارد  , بخشنامه نحوه بخشودگی مالیاتی , وضعیت مالیاتی شرکتهای خارجی در ایران  , هیأتهای حل اختلاف مالیاتی , بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی , تکالیف مالیاتی , هشدارهای مالیاتی و بانکی به خریداران ارز  , تنظیم اعتراض به هیات های حل اختلاف مالیاتی , آدرس منابع قانونی برای معافیت های مالیاتی  , بخشودگی کامل جرایم مالیاتی برای تولیدکنندگان به شرط پرداخت معوقات تا شهریور , تخلفات مالیاتی , چگونه دفاعیه مالیاتی تنظیم کنیم؟  , ضرایب مالیاتی , معافیت‌ های مالیاتی , معافیت‌های مالیاتی در چه مواردی شامل پزشکان می‌شود؟  , انواع هزینه های قابل قبول مالیاتی  , تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی , فرار مالیاتی از طریق فاکتورهای صوری  , انواع کتمان درآمدها از نظر سازمان مالیاتی  , جرائم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی  , نسخه کانادایی‌ طرح جامع مالیاتی , نسخه کانادایی‌ طرح جامع مالیاتی و پروژه‌های ۳۲ گانه آن چیست؟ , معافیت‌های مالیاتی , سال مالیاتی  , دریافت سود از اقساط مالیاتی رباست  , معافیت مالیاتی برای عرضه برق , احکام مالیاتی مراکز استخراج رمزارز , در چه مواردی مودیان بدهکار مالیاتی می توانند از رفع یکبار ممنوع الخروجی استفاده نمایند؟  , موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی در مقررات ارزش افزوده  , استفاده همزمان از چند معافیت مالیاتی  , فرار مالیاتی واردکنندگان دارو , مدارک لازم برای رسیدگی به دفاتر قانونی توسط ممیز مالیاتی  , مشاور مالیاتی , تفاوت مالیات با نرخ صفر و معافیت مالیاتی , هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی , اظهارنامه های مالیاتی عملکرد , مالیاتی عملکرد , دادرسی مالیاتی , راه اندازی پلیس مالیاتی , پلیس مالیاتی , شورای عالی مالیاتی کشور , احکام مالیاتی شرکت های دانش بنیان  , برنامه های سازمان امور مالیاتی جهت اشراف اطلاعاتی  , آیا اشخاص حقوقی پس از انحلال شرکت باید اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند؟  , سود مالیاتی , نحوه محاسبه سود مالیاتی , شرایط احراز هزینه قابل قبول مالیاتی  , هزینه قابل قبول مالیاتی , روشهای رسیدگی به اختلافات مالیاتی , یکپارچه سازی حسابرسی بیمه‌ای و مالیاتی  , شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی ۹۸ , گریز گاه‌ های مالیاتی  , ممیز مالیاتی , انواع رسیدگی به اختلاف مالیاتی , هیاتهای حل اختلاف مالیاتی , پاداش هیات مدیره از بعد مالیاتی  , هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی , نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ , اظهارنامه مالیاتی عملکرد ,