آخرین مطالب و اخبار

1398/12/14 11:18

قبول حداکثری اظهارنامه های مالیاتی بدون رسیدگی علی الراس از سال آینده

حسن کوماسی مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی : 

مؤدیان باید اطلاعات صحیح درآمد و هزینه خود را در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود  درج کنند چرا که این اطلاعات با بانک های اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی تطبیق داده می شود و در صورتی که راستی اطلاعات اظهارنامه تسلیمی مؤدی تایید نشود، اظهارنامه مورد پذیرش قرار  نمی گیرد. 

در صورتی که مؤدی فعالیت اقتصادی خود را کتمان کرده باشد یا درآمد ابراز نشده ای از وی شناسایی شود، نام مؤدی در لیست مؤدیان پرریسک قرار می گیرد و ضمن اینکه درآمد ابرازی مؤدی مورد پذیرش قرار نمی گیرد، سازمان بر اساس میزان فعالیت و اطلاعات به دست آمده برای وی «اظهارنامه برآوردی» صادر می کند. 

شیوه رسیدگی علی الراس از سال آینده حذف می شود و حداکثر  اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1398 اشخاص حقیقی و حقوقی بدون رسیدگی علی الراس مورد پذیرش قرار می گیرد. 

با توجه به حذف ضریب علی الراس از سال آینده، تعیین سود و زیان مؤدیانی که بر اساس موتور ریسک سامانه سنیم، در گروه مؤدیان پرریسک قرار گرفته اند بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک آنها انجام خواهد شد.چنانچه این مؤدیان اسناد و مدارک هزینه ای قابل ارائه نداشته باشند، قطعا درآمد مشمول آنها بسیار فراتر از مبالغ سال های قبل تعیین خواهد شد.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
اظهارنامه مالیاتی , جرائم مرتبط با اظهارنامه مالیاتی , عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی , ارسال اظهارنامه مالیاتی , تسلیم اظهارنامه مالیاتی , انواع اظهارنامه مالیاتی , موعد قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی , تنظیم اظهارنامه مالیاتی , موعد قانونی تسلیم انواع اظهارنامه مالیاتی  , مغایرت صورت های مالی با اظهارنامه مالیاتی , جایگاه تشخیص علی الراس در اصلاحیه قانون مالیاتها  , آثار عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارث  , اظهارنامه مالیاتی ارث , دلایل علی الراس شدن  , علی الراس , انواع اظهارنامه مالیاتی و مواعد قانونی تسلیم آنها  , تعیین درآمد مشمول مالیات به شیوه علی الراس  , مالیات علی الراس  , جرائم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی  , آیا اشخاص حقوقی پس از انحلال شرکت باید اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند؟  , شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی ۹۸ , نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ , اظهارنامه مالیاتی عملکرد , قبول حداکثری اظهارنامه های مالیاتی بدون رسیدگی علی الراس ,