آخرین مطالب و اخبار

1398/12/20 15:10

روش های حسابرسی در بحران کرونا

منصور شمس احمدی

امیدورم بحران پس از تعطیلات نوروزی کاهش یابد . اما اگر چنین نشد تکلیف چیست؟

حسابرسی قطعا با مشکل مواجه خواهد شدو ارایه گزارش به مجامع بسیار دشوار.
در گروه ها صحبت شد که مهلت تسلیم اظهار نامه مثلا تا پایان مرداد ماه به تعویق افتد.
پیشنهاد این است که جامعه در این خصوص پی گیری کند.

و اما در مورد روش های حسابرسی:

با توجه به کاهش ساعات کار در ادارات و شرکت ها و پیش بینی احتمال قرنطینه های اختیاری و یا اجباری ، حسابرسی باید در حداقل زمان لازم و حدمعقول کارایی انجام شود.بدین منطور پیشنهاد می شود:

حسابرسی مبتنی بر ریسک انجام شود اما:

 الف) در شرکتهای کوچک ریسک کنترل در همه حسابها به میزان حداکثر ( ١٠٠٪؜) در نظر گرفته شده و آزمون کنترلها انجام نشود و مستقیما آزمون محتوا انجام شود.   
  
ب) در شرکتهای بزرگ و شرکت هایی که ریسک قابل پذیرش حسابرسی کم در نظر گرفته میشود:   
           
ریسک کنترل در حساب ها معادل ریسک سال قبل  تعیین شود و آزمون کنترل انجام نشود، مگر اینکه در سیستم مورد رسیدگی تغییری ایجاد شده باشد و حسابرس به دلیل کاهش آزمون های محتوا بخواهد به کنترل های داخلی برخی حساب ها اتکا کند در هر دو مورد فوق تا حدامکان از آزمون های تحلیلی به عنوان آزمون محتوا استفاده شود.

کم کم دورکاری در حسابرسی را تجربه کنیم.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :