آخرین مطالب و اخبار

1399/01/17 10:44

مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) برخی از واحدهای مسکونی

واحدهای مسکونی موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:

واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل ده میلیارد تومان و بیشتر به نرخهای زیر:

-نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان تا ۱۵ میلیارد تومان یک در هزار 
-نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان تا ۲۵ میلیارد تومان دو در هزار
-نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان تا ۴۰ میلیارد تومان سه در هزار
-نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان تا ۶۰ میلیارد تومان چهار در هزار
-نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا  پنج در هزار

در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

e

1

پاسخ