آخرین مطالب و اخبار

1399/02/08 10:35

عدم تعلق مالیات مقطوع 10 درصد حقوق در قراردادهای پیمانکاری دست دوم حقیقی

با پیگیری دبیرخانه کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موضوع عدم تعلق مالیات مقطوع 10 درصد حقوق در پرداخت های کارفرمایان و پیمانکاران اصلی در قراردادهای پیمانکاری دست دوم حقیقی توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

e

1

پاسخ